/ / / «НАВОИЙ САВДО КОМПЛЕКСИ» акциядорлик жамиятининг паспорти

«НАВОИЙ САВДО КОМПЛЕКСИ» акциядорлик жамиятининг паспорти

16 январ 2016
«НАВОИЙ САВДО КОМПЛЕКСИ» акциядорлик жамиятининг

П А С П О Р Т И
2016 йил 1 январ ҳолатига

1. Навоий шахар хокимининг 2012 йил 02 ноябраги 18-ПР сонли карори билан ташкил этилган.

2. Навоий вилоят Адлия бошкармасида рўйхатга олинган. Давлат руйхатидан ўтказилганлиги тўгрисидаги

- гувохнома раками - 1314
- санаси - 2014 йил 29июль

- давлат ордери раками - 1314
- санаси - 2014 йил 29июль

3. Ташкилий хукукий шакли: Акциядорлик жамияти (АЖ)

4. Устав капитали (фонди) микдори 55476,0 млн. сўм

Шундан:
(минг сўмда)
Т/Р Жамият аъзолари Улуши
Сўммаси Фоизи
1. Навоий шахар хокимлиги 37390,1 67,4
2. Бошка юуридик шахслар 18085,9 32,6
3.
4.
ЖАМИ 55476,0 100,0

5. Юридик манзили: Навоий шахар 17- «б» кичик туман

6. Статистика органларидан берилган тармок коди: 71270

7. Ихтисослашуви: Хизмат кўрсатиш

8. Давлат солик хизмати органларидан берилган СТИР: 204718362

9. Хизмат кўрсатувчи банки: «Саноаткурилиш» банкининг Навоий шахар бўлими, МФО 00207 , хисоб раками 20210000104288879001

10. Филиалларининг сони: 0 та

11. Иш режими: Доимий (хафтада 7 кун)
Тозалик (санитар) куни: хар ойнинг жадвал тасдикланган кунида
(жадвал илова килинади)
12. Ходимларининг умумий сони: 32 нафар

- Бошкаруви 5 Нафар
- Сектор мудирлари 7 Нафар
- Ёрдамчи ишчи ходимлар 23 Нафар

Рахбари: Мухитдинов Аслиддин Нажмиддинович
Хизмат телефони: коди +8436, раками 770-24-44

Бош хисобчиси: Рашитов Алишер Шералиевич Хизмат телефони: коди +8436, раками 770-24-45

13. Активларининг баланс киймати -7492788,9 минг сўм
колдик киймати - 6807261,5 минг сўм

14. Умумий ер майдони

Жами Шундан, марказий бозорда
4,01 га 3,25 га

Савдо фаолияти (савдо расталари хамда савдо ва хизмат кўрсатувчи тургун шохобчалар) учун ажратилган ер майдони

Жами Шундан, марказий бозорда
3,25 га 2,49 га

15. Марказий бозорга кириб-чикиш жойлари: 7 та
шундан автоуловлар учун катта дарвоза 5 та

16. Бозордаги айвонлар сони:

Жами Марказий бозорда Филиалларда
4 та 4 та 0 та

17. Бозор расталаридаги савдо жойлари сони:

Жами Марказий бозорда Филиалларда
0 0 0

19. Тургун (стационар) шохобчалар жами сони 849 та

Дўконлар 566 та
умумий овкатланиш шохобчалари 5 та
маиший хизмат кўрсатувчи шохобчалар 23 та
бошка шохобчалар 3 та

Шудан бозор балансида бўлган тургун шохобчалар жами 252 та

Дўконлар 252 та 100 %
20. Савдо ва хизмат кўрсатувчи шохобчаларда ўрнатилган

- назорат-касса машиналари сони 641 та
- тўлов терминаллари сони 640 та

21. Бозор худудида мавжуд капитал ќурилмалар:

- маъмурият учун алохида бино 1 та
- банк филиаллари ва кассалари учун 5 та хона
- солиќ таянч пункти учун 1 та хона
- хожатхона 3 та
- ахлат ташлаш майдончаси 1 та
- автомобиль тухташ жойи 2 та 115 жойга мулжалланган


Бундан ташкари, бозор балансида мавжуд:

- патта тўловларидан накд пуллар учун янги типдаги газналар 1 та
-ёнгин хавфсизлик калконлари 4 та
-ахлатхона учун контейнерлар 5 та
-ахлатхона учун кичик яшиклар 20 та
-янги урнатилган электрон электр хисоблагичлар сони 654 та
-янги урнатилган электрон газ хисоблагичлар сони 7 та
-Сув хисоблагичлар 24 та

22. Бозор худуди:

- электр тармогига уланганлиги +
- водопровод тармогига уланганлиги +
- канализацияга уланганлиги +
- радиолаштирилганлиги +
- телефон алокаси мавжудлиги +

23. Бозорда ташкил килинган пуллик хизмат турлари:
- автомобиль тўхташ жойидан (стоянка) фойдаланиш хизмати
- хожатхона хизмати

24. Бозор даромадининг таркиби

- патта тушуми 8,6 фоиз
- пуллик хизматлар кўрсатишдан тушган тушум 4,3 фоиз
- тургун савдо шохобчаларини ижарага беришдан тушум 87,1 фоиз

26. Бозорда патта тўловлари, ижара ҳақлари ва бошқа тўловларни йигиш автоматлаштирилганлиги:

«Саноаткурилиш» банкининг 1 та шахобчаси мавжуд

Рахбар __________________ А.Н.Мухитдинов
имзо
Бош хисобчи _____________ А.Ш.Рашитов
имзо

Мавзуга оид ўхшаш мақолалар:

CЎНГГИ ЯНГИЛИКЛАР

"Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 2002 йил 27 декабрдаги ...батафсил

Йиғилиш ўтказилган жой: Навоий шахри, 17б кичик туман. Йиғилиш ...батафсил
А+
А
А-